Připravili jsme pro vás jednoduše a přehledně to, co potřebujete před startem vědět.

Informace pro účastníky ZBdB.pdf

Je tam zkráceně úplně všechno, …………………. tedy, až na trasu samozřejmě :-). Tu Vám zde představíme až ve čtvrtek před samotným pochodem, tedy 19. září.

Těšíte se? My také! Těšíme se na vás, pak také na trasu jak se bude líbit, určitě na stanoviště a buchty! a jistojistě se budeme těšit v cíli!

Zatím ahoj, Ondra Letocha

 

MÍSTO STARTU:
vlakové nádraží Brno – Slatina – odkaz na https://mapy.cz/s/coneconago nejblíže je to ze zastávky autobusu „Slatina, nádraží“, nebo 500m vzdálené trolejbusové zastávky „Řípská“ či „Šmahova”

ČAS REGISTRACE: od 17:00

ČAS STARTU: 17:30 – 18:15

TRASA: uvidíte ji na startu, budete ji mít v ruce a také bude zveřejněna na webu https://zbdb.skauting.cz během, čtvrtku, tj. alespoň 24 hodin před startem

NA STARTU: dostanete průvodku, vytištěnou mapu, rozpis
kontrol a popis problematických úseků na trase, obal. Budeme po vás chtít zkontrolovat osobní údaje a podepsat prohlášení, které si můžete přečíst zde: https://zbdb.skauting.cz/bezpecnost-pohybu

BĚHEM POCHODU:
● Dodržujete, prosím, bezpečnostní pokyny uvedené na webu: https://zbdb.skauting.cz/bezpecnost-pohybu
V úsecích vedoucích po silnici choďte vlevo, za tmy mějte reflexní prvky na oblečení a buďte označení bílým světlem vepředu a červeným vzadu (třeba světla z kola).
● Na každém stanovišti je třeba nahlásit příchod i odchod. Pokud chcete pochod ukončit, je třeba to dát vědět kontrole na stanovišti, nebo na telefonní číslo, které dostanete na startu.
● Je třeba dodržovat otevírací dobu jednotlivých stanovišť, časy a místa dostanete na startu.
– Pokud budete na stanovišti dřív, můžete dát vědět na uvedené tel. č., zkusíme zajistit otevření kontroly dříve.
– Pokud nestíháte uzavření stanoviště, třeba z důvodu zabloudění, dejte vědět tamtéž, kontrolu prodloužíme, když na ní budou vědět, že na vás mají čekat.
Uvědomte si, prosím, že pokud nestíháte zavírací dobu stanoviště už v polovině pochodu z důvodu pomalého tempa, budete nejspíše své zpoždění zvětšovat a není možné prodlužovat otevření všech následujících stanovišť o hodinu či více. Pokud už za polovinou trasy nestíháte časy otevření stanovišť a není možné zrychlit, je vhodné zvážit ukončení pochodu.
– I z důvodu popsaného výše je vhodné, aby pomalejší startovali co nejdříve (v 17:30) a rychlí naopak co nejpozději (v 18:15), aby rychlí účastníci nepředbíhali časy otevření stanovišť.
● Občerstvení je během pochodu zajištěno na stanovištích, méně vybíraví si nemusí brát svoje jídlo, je zajištěna i vegetariánská verze. Na stanovištích se většinou střídá malé občerstvení s větším studeným jídlem.
● Na pití je voda či čaj na každém stanovišti – hrneček s sebou, pro naplnění vlastní lahve je voda pouze občas.
● Více o pochodu se dočtete na webu: https://zbdb.skauting.cz/o-cem-pochod-je

MÍSTO CÍLE: skautská klubovna na Červeném kopci https://mapy.cz/s/kovacozuto (vchod brankou z pěšinky)