Pořádající skautská střediska:
Řehoře Mendla – www.strediskorm.cz
Ignis Brno – www.ignisbrno.cz

Starý web – http://www.jesterky.webzdarma.cz

Skauti Brno – www.skautibrno.cz

Statutární město Brno – www.brno.cz

Další pochod 100 km, zpravidla první víkend v červnu – Vokolo Štatlu – http://pochod.vyskovnice.cz

Seznam různých dálkových pochodů – http://www.dalkovepochody.cz
Další seznam dálkových pochodů – http://www.pochody.cz
Seznam extrémních závodů – http://www.extremnizavody.cz