Pochod “Z Brna do Brna” je pěší pochod, který začíná v pátek večer a končí v sobotu večer, trvá tedy 24 hodin. Celá trasa měří přibližně 100 kilometrů, pro většinu ročníků je připravena trasa nová. Můžeš ji ujít celou, nebo její část. Můžeš si tak vyzkoušet, co zvládneš. Pokud dorazíš až do cíle, můžeš se těšit na diplom a nějakou věcnou cenu.

Na startu dostaneš mapu s popisem trasy, informacemi o kontrolách (včetně časů jejich otevření a uzavření) a kontaktním telefonním číslem. Můžeš použít GPS, data pro nahrání budou zde na stránkách zveřejněna během čtvrtku – den před startem. Přibližně po deseti kilometrech Tě čekají kontroly, kde můžeš čekat vlídné slovo, něco na občerstvení a na některých kontrolách vodu na doplnění. Nepříliš vybíraví jedinci si nemusí brát s sebou žádné jídlo. Organizátoři průběžně sledují Tvůj průchod kontrolami, proto je důležité jim nahlásit, pokud končíš a na další kontrolu se už nechystáš. V informacích o kontrolách najdeš nejbližší spoj do Brna.

Na akci je potřeba se přihlásit – zde na webu. Počet přihlášení je letos omezen na 200. Pokud bude tento počet vyčerpán, nebude možné odeslat přihlašovací formulář. Startovné se platí převodem na účet podle instrukcí obdržených po přihlášení. Termín platby je 31. srpen. Platba je nevratná. Po tomto datu budou nezaplacené přihlášky zneplatněny a v případě nízkého počtu účastníků opět otevřeno přihlašování.

Jedno odpoledne, asi 10 dní po pochodu, můžeš přijít na krátké neformální setkání účastníků a organizátorů “Čaj po šesté”, kde si sdělíme různé zážitky z pochodu, kde koho co potkalo, překvapilo.

Akci pořádají skauti z 91., 91R, 72. oddílu a skautky ze 4. oddílu a z 26. oddílu ze středisek Řehoře Mendla a Ignis Brno a několik dalších skautů a dobrovolníků.