Podmínky účasti:

 • z důvodu své náročnosti i bezpečnosti je akce určena pro osoby starší patnácti let
 • na akci je nutná registrace zde na stránkách, počet přihlášených je omezen na 200
 • zaplacení startovného ve výši 100 Kč na účet organizátora
 • pokud se rozhodneme skončit dřív, než v cíli, je potřeba toto nahlásit pořadateli na kontrole, pokud se tak rozhodneme mezi kontrolami, nahlásíme tuto skutečnost na telefonní číslo uvedené v materiálech obdržených při startu. Jinak bude zahájeno pátrání! Z tohoto důvodu je nutné při přihlášení uvést kontaktní údaje včetně telefonu, který (stejně jako datum narození, e-mailová a poštovní adresa) nebudou nikde zveřejněny.

 

Na startu vás požádáme o podpis stvrzující, že se budete řídit následujícími pokyny:

Bezpečnostní pokyny účastníkům pochodu Z Brna do Brna

 • Jednejte tak, abyste svým chováním neohrozili svou nebo cizí bezpečnost.
 • Dodržujete obecně platné zásady a pravidla pro chování v přírodě a pohybu po silnici. Choďte zásadně po levé straně vozovky a po jednom (ne vedle sebe). V noci buďte označeni červeným světlem vzadu a bílým světlem vpředu (např. světla na kolo). Pokud jdete jako skupinka pospolu, bílé světlo má pouze první a červené poslední osoba. Při chůzi po komunikaci mimo obec je nezbytné označení reflexními prvky na oblečení.
 • V průběhu pochodu k pohybu používejte pouze vlastní nohy a žádné dopravní prostředky.
 • Neodchylujte se z uvedené trasy pochodu bez uvědomění organizátorů.
 • Rozhodnete-li se ukončit pochod, učiňte tak na nejbližším otevřeném stanovišti, nebo uvědomte hlavního organizátora akce na uvedeném telefonním čísle.
 • Dvě výše uvedená pravidla vyžadujeme především z bezpečnostních důvodů, aby se někdo na trati neztratil a abychom měli přehled o počtu účastníků na trati.
 • Účastníkům mladším 18 let je v průběhu akce přísně zakázáno požívání alkoholu, nebo jiných návykových látek!
 • Souhlasím s uvedením fotek z pochodu na webových stránkách pochodu.